Naše stranke obravnavamo kot individualno celoto in jim v skladu z zakonodajo in slovenskimi računovodskimi standardi, glede na njihove potrebe prilagodimo obseg naših storitev.

Storitve smo razdelili v dve osnovni kategoriji:

Osnovne storitve

(storitve, ki jih moramo opraviti zato, da podjetje posluje v skladu z zakonom)
S temi stortvami zagotavljamo podjetnikom in podjetjem minimalne stroške, za vodenje računovodstva. Obseg je omejen na podatke  za potrebe poročanja določenega z zakonom. V osnovni paket je vključeno tudi svetovanje in priprava podatkov o tekočem poslovanju.

 • vodenje glavne knjige,
 • spremljanje terjatev in obveznosti - izpise odprtih postavk,
 • vodenje davčnih evidenc,
 • obračunavanje osnovnih sredstev – amortizacija,
 • sestavljanje in oddaja letnih računovodskih izkazov,
 • sestavljanje in oddaja davčne bilance,

 

za samostojne podjetnike

 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca,

za DDV zavezance
 • obračun davka na dodano vrednost,

za podjetnike oz. podjetja ki imajo zaposlene
 • obračun plač,
 • poročanje o plačah zaposlenih Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

Dodatne storitve


(storitve na željo stranke, ki omogočajo večjo poslovno uspešnost in lažje obvladovanje poslovanja in upravljanje podjetja)

 • analitično evidentiranje stroškov in prihodkov,
 • prijava in odjava zaposlenih, s pripravo potrebnih obrazcev in pogodb,
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
 • izdelava medletnih bilanc,
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih,
 • vodenje plačilnega prometa,
 • obračun obresti,
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,
 • izdelava analiz poslovanja in ugotavljanje uspešnosti,
 • kontaktiranje z davčnimi in drugimi organi,
 • opravljanje elektronskega plačilnega prometa,
 • oddajanje izvržb na sodišče,
 • druge storitve na željo strank

Pošljite povpraševanje za neobvezujočo ponudbo.
Novice

Dohodek iz dejavnosti

Za dohodek iz dejavnosti štejemo dohodek, dosežen z opravljanjem vsake podjetniške, kmetijske, gozdarske, poklicne ali druge neodvisne samostojne dejavnosti. Zavezanci za dohodek iz dejavnosti so vsi zasebniki. Sem sodijo poleg samostojnih podjetni...

Preberite več
Kontakt

Žniderčič -VARIA d.o.o.Izletniška ulica 194260 Bled

GSM: 031 649 805Tel.: 04 587 95 10Fax: 04 588 15 58

Kje nas najdete